"Trokštu atlikti didžią ir kilnią užduotį, tačiau svarbiausia mano pareiga – mažus darbus atlikti taip, lyg jie būtų dideli ir kilnūs."

Helen Keller
Visapusiška pagalba vadovams ir personalo specialistams, siekiantiems veiklos efektyvumo, teigiamų rezultatų ir įvertinantiems konkurencinį pranašumą rinkoje per savo darbuotojus. Personalo vadybos vertė verslui reiškia, kad visi jos gavėjai - darbuotojai, vadovai, akcininkai ir klientai - gauna realų rezultatą.
Personalo vadybos vertinimas

© Copyright 2011-2015 Personalo Vertė Verslui. All rights reserved.