Pateikdami mums savo CV ar bet kokią kitą asmeninę informaciją suteikiate teisę UAB „Personalo vertė verslui“ valdyti, tvarkyti ir saugoti savo asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šioje privatumo politikoje.

Mes, UAB ,,Personalo vertė verslui”, įmonės kodas 302666819. Remiantis teisės aktų nuostatomis, esame Jūsų asmens duomenų valdytojas. Asmens duomenis mes tvarkysime teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, sieksime, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi. Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus perduodami kitiems asmenims be teisėto pagrindo ir Jūsų žinios.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

1. Kas yra šis dokumentas?

Perskaitę šią privatumo politiką (toliau – Privatumo politika), Jūs sužinosite, kaip ir kokiais tikslais mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname, kam teikiame ir saugome bei kokios Jūsų kaip asmens duomenų subjekto teisės.

Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Asmens duomenimis yra pavardė, vardas, gimimo data, pašto ar e. pašto adresas ir kt.

Privatumo politika galioja visiems asmenims, kurių duomenis mes tvarkome.

Privatumo politika nustato ir mūsų interneto svetainės www.personaloverte.lt (toliau – Svetainė) naudojimosi privatumo sąlygas. Prašome atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką, nes kiekvieną kartą lankydamiesi mūsų Svetainėje Jūs sutinkate su Privatumo politikos sąlygomis. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų Svetainėje.

2. Kokių principų mes laikomės?

3. Kaip mes renkame Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis mes dažniausiai gausime iš Jūsų paties, kai Jūs mums pateiksite savo gyvenimo aprašymą, dalyvausite pokalbiuose su mumis, bendrausite telefonu, el.paštu ar kitomis ryšio priemonėmis ir kt.

Jūsų duomenis mes rinksime ir iš kitų šaltinių, pvz. viešai prieinamos informacijos internete, interneto svetainių, socialinių tinklų, visuomenės informavimo priemonių, duomenų registrų, kitų žmonių rekomendacijų ir pan.

Visais būdais gautus duomenis mes apjungsime siekdami turėti išsamią ir teisingą informaciją apie Jus.

4. Kokiu tikslu mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis?

Mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis siekdami įvertinti, kiek Jūs atitinkate darbo pasiūlymus ar pasiteiravimus dėl darbo galimybių, ir pristatyti Jus savo klientams - darbdaviams. Tam mes ir mūsų klientai turime įvertinti, kaip Jūsų išsilavinimas, patirtis, asmeninės ir kitos savybės atitinka darbdavio reikalavimus.

5. Kokius asmens duomenis mes tvarkysime?

Siekdami aukščiau įvardintų tikslų mes galime tvarkyti šiuos duomenis: Jūsų vardą, pavardę, miestą, išsilavinimą, patirtį, profesiją, dabar užimamas ir anksčiau užimtas pareigas, asmenines bei kitas savybes, el. pašto adresą, telefono numerį bei kitą informaciją, kurią Jūs pateiksite savo CV. Taip pat - Jūsų bendravimo su mumis informaciją.

6. Kam mes perduosime Jūsų asmens duomenis?

Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika ir teisės aktais. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.

Informacija gali būti atskleista kitoms šalims, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti arba jai vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Informacija taip pat gali būti suteikta kitoms šalims Jums paprašius arba atsižvelgiant į Jūsų sutartinius įsipareigojimus kitoms šalims.

7. Kiek laiko mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis mes tvarkysime ne ilgiau negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi, bet ne ilgiau nei 5 metus nuo šio sutikimo gavimo dienos. Jei Jūs bet kuriuo metu pareikšite pageidavimą, kad mes nustotume tvarkyti Jūsų asmens duomenis, mes tai padarysime.

Archyvavimo, sutarties su savo klientu vykdymo tikslais mes galime saugoti Jūsų sutikimo davimo faktą bei su paslaugos suteikimu susijusius duomenis tokia apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant turėti galimybę apginti teisinius įmonės interesus.

Mes saugosime įrašą apie Jūsų sutikimo atšaukimą bei kitus būtinus identifikavimo duomenis (Jūsų vardą, pavardę, el. paštą), kad galėtume laikytis įsipareigojimo Jūsų netrukdyti su darbo pasiūlymais. Saugojimo terminas - iki 5 metų nuo šio sutikimo galiojimo pabaigos ar sutikimo atšaukimo dienos.

8. Kaip mes naudojame slapukus?

Kad svetainė tinkamai veiktų, į Jūsų įrenginį įrašome mažas duomenų rinkmenas, vadinamas slapukais. Tą patį daro dauguma interneto svetainių.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri apsilankius svetainėje išsaugoma jūsų įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, IP adresą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), o jums nereikia jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Šioje Svetainėje naudojami tik techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini Svetainės veikimui, be jų negalima sudaryti galimybės visapusiškai naudotis mūsų interneto svetaine.

Slapukus galite valdyti ir per savo naudojamos naršyklės nustatymus pasirinkdami, kuriuos slapukus norite priimti ir kuriuos ištrinti. Slapukų galite atsisakyti bet kuriuo metu ištrindami slapukus iš savo naršyklės, kurioje jie yra įdiegti. Slapukų valdymo vieta priklauso nuo Jūsų naudojamos naršyklės. Norėdami daugiau sužinoti, kaip tvarkyti ar pašalinti Jūsų naršyklėje įdiegtus slapukus, apsilankykite Jūsų naudojamos naršyklės interneto puslapyje.

Kai kuriais atvejais techninių slapukų išjungimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų Svetainės funkcijų veikimą, blokuoti prieigą prie Svetainės.

9. Kokias teises Jūs turite?

Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite teisę žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome, reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis, bet kuriuo metu raštu atšaukti savo leidimą UAB “Personalo vertė verslui” valdyti ir tvarkyti Jūsų asmens duomenis, taip pat raštu reikalauti sunaikinti Jūsų asmens duomenis („būti pamirštam“), siunčiant savo prašymą el. paštu (jolita@personaloverte.lt).

10. Kaip bus keičiama ši Privatumo Politika?

Visi mūsų Privatumo politikos pokyčiai bus skelbiami Svetainėje.

11. Kaip su mumis susisiekti?

Visais Jūsų asmens duomenų tvarkymo klausimais galite kreiptis į UAB "Personalo vertė verslui" konsultantę Jolitą Lauciuvienę (jolita@personaloverte.lt).

Kad užtrikintume sklandų svetainės veikimą, svetainėje naudojame slapukus (angl. Cookies). Slapukų informaciją galite pakeisti naršyklės, kurią naudojate, nustatymuose. Daugiau apie slapukus skaitykite Privatumo politikoje

.